We Do It Bygg & Kakel AB
verifierar åt
Byggkeramikrådet (BKR)

We Do It Bygg & Kakel AB är stolta över att verifiera åt Byggkeramikrådet. Det innebär att du kan boka in tid för att göra provet hos oss.

För att anmäla dig för verifiering kontakta Thomas Sjöstrand på telefon 021-490 04 40 eller e-post thomas@doitbygg.se

År 2018 införde BKR ett krav på att minst en behörig plattsättare på alla företag som ansöker om behörighet ska verifiera sina kunskaper inom plattsättning och flytspackling. Alternativt ska minst en behörig plattsättare kunna uppvisa ett svenskt yrkesbevis som plattsättare.

Kravet tillämpas på alla nyansökningar och vid flytt av behörighet, alltså även en person som tidigare varit behörig måste i detta läge genomföra verifieringen om yrkesbevis saknas.

Bestämmelsen om yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet om minst 3 år med 100% plattsättningsarbete har länge funnits i bestämmelserna för behörighet. BKR har dock haft svårt att på ett säkert och rättvist sätt bedöma korrektheten i de uppgifter som lämnas i samband med kursdeltagande och behörighetsansökan. BKR har av det skälet funnit det nödvändigt att kunskaperna verifieras via ett praktiskt prov i de fall där ett yrkesbevis saknas.

Verifieringen ska ske hos av BKR utsedda utbildningsföretag under ledning av erfarna yrkeslärare och ska göras efter att plattsättaren genomgått kurs 1 med godkänt resultat.

Mer information finner du på Byggkeramikrådets hemsida.

Här kan du se en film om verifieringen